Mini siatkówka jest grą zespołową, rozgrywaną pomiędzy dwoma zespołami. W zależności od kategorii rozgrywkowej mogą to być rozgrywki 2 x 2, 3 x 3 lub 4 x 4.jest najprostszą i najłatwiejsza formą piłki siatkowej, przystosowaną do możliwości fizycznych i mentalnych dzieci od 7 do 12 lat

Zajęcia z mini siatkówki prowadzone są głównie w Zespole Szkół nr 4. Nauczyciele i trenerzy pragną zapoznać dzieci z dyscypliną sportową jaką jest siatkówka wplatając w treningi formy zabawy. Obowiązują przepisy gry ustalane (z pewnymi uproszczeniami w zależności od potrzeb i warunków) w oparciu o oficjalne przepisy Polskiego Związku Piłki Siatkowej, z możliwością zastosowania wszystkich elementów technicznych siatkówki halowej oraz niektórych możliwych rozwiązań taktycznych. Tylko w klasach IV można wykonać zagrywkę odbiciem oburącz, pozostałe elementy techniczne dzieci wykonują jak w siatkówce dla dorosłych. Klasy IV grają we dwie osoby, V w trzy, VI w trzy, a na rozgrywkach ogólnopolskich w cztery. Wymiary boisk dla dwójek 3m.x5m., trójek 4.5m.x7m., czwórek 7m.x7m. Wysokość siatki waha się od 200 cm. do 225 cm.

 

Prowadzący zajęcia:

  • Ewa Dymkowska
  • Justyna Kalińska
UKS "Olimpijczyk" Pruszcz Gdański.